Najnowsze informacje

UDANY ROK W AMBERMEDIA

2010 rok, jak wszystkie poprzednie, stawiał rozmaite przeszkody, ale też i stwarzał szanse. Agencja PR Ambermedia może zaliczyć go do pomyślnych, co odzwierciedlają poniższe statystyki.
 

W kończącym się roku udało się nam zrealizować 20 projektów krótko i długoterminowych. Wypracowaliśmy przeszło 800 przekazów w mediach ogólnopolskich, regionalnych, a także specjalistycznych. Przygotowaliśmy oraz rozdystrybuowaliśmy ponad 100 tekstów (pressy, artykuły, oświadczenia, foldery promocyjne etc.), poświęciliśmy też kilkaset godzin na spotkania merytoryczne, warsztaty i consulting z naszymi Klientami.
 
Nieco wbrew powyższemu, jest nam daleko do zadowolenia. Zamierzamy w roku 2011 poprawić wymienione wskaźniki. Tuż po Nowym Roku zabieramy się zatem do pilnej pracy.« Powrót

« Powrót do strony głównej