Zobacz jak pomogliśmy naszym Klientom, w różnych obszarach public relations.

Case studies

BIG InvestConsult AG to szwajcarska firma zajmująca się profesjonalnym doradztwem inwestycyjnym, świadcząca swoje usługi na rzecz średnich i dużych inwestorów zagranicznych, zainteresowanych bezpośrednimi inwestycjami kapitałowymi w przedsięwzięcia realizowane na terenie Polski. Wraz z powołaniem Spółki do życia narodziła się potrzeba zaprezentowania jej oferty i kompetencji.


Energa Invest to spółka należąca do Grupy Energa – jednego z czterech największych holdingów elektroenergetycznych w Polsce. Klient odpowiada za kluczowe inwestycje Grupy w tym budowę największej w Polsce elektrowni gazowo-parowej (w Grudziądzu), którą realizuje wspólnie z irlandzkim ESB International.


Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. odpowiada za realizację Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego (dotowany ze środków unijnych). Kamieniem milowym w jego wdrażaniu jest modernizacja gospodarki osadami ściekowymi, a w jej ramach uruchomienie spalarni przy największej oczyszczalni w aglomeracji.


Kierownictwo pięciogwiazdkowego, sopockiego Hotelu Rezydent, na skutek zmian wewnętrznych oraz zewnętrznych (w skali mikro i makro) na rynku HoReCa uznało za konieczne dokonanie rewizji swojej dotychczasowej strategii działań biznesowych.


Kościerska spółka ciepłownicza KOSPEC zaangażowała agencję w bardzo trudnym momencie – po etapie redukcji kosztów i zwolnień, a także po sezonie grzewczym ze znacznymi podwyżkami cen ciepła. Jednocześnie spółka komunalna miała przed sobą kilka poważnych projektów inwestycyjnych, w tym unijny.


Gdynia powołała do życia unikalny w skali Polski projekt – Muzeum Emigracji. Po tym, jak pomysł z entuzjazmem został przyjęty w Trójmieście postanowiono wypromować go szerzej i podjąć działania na rzecz pozyskania jak największej liczby sprzymierzeńców dla tej idei. Temu miała służyć m.in. specjalna uroczystość w Warszawie.


Zgodnie z rekomendacją agencji, internet jest jednym z najważniejszych kanałów komunikacji dla Nagrody Literackiej Gdynia. Dynamiczny rozwój mediów społecznościowych stwarza szansę także dla tak niszowych dziedzin jak ambitna literatura współczesna.


Agencja Ambermedia obsługując Nagrodę Literacką Gdynia od 2007 roku rokrocznie zobligowana jest również do przygotowywania materiałów BTL, które wyraźnie i możliwie długoterminowo będą promować markę literacką.


Nagroda Literacka Gdynia po kilku latach od Jej powołania stała się jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych laurów dla polskich pisarzy, szeroko dyskutowanym przez środowisko literackie.


Pięciogwiazdkowy sopocki Hotel Rezydent zaplanował otwarcie ekskluzywnej restauracji. Na podstawie rekomendacji agencji oraz decyzji właścicieli restauracja miała powstać jako odrębna marka (podobnie jak kawiarnia czy pub – model wielomarkowy, odrzucenie koncepcji Hotelu Rezydent jako marki parasolowej).


Na trójmiejskiej obwodnicy (Węzeł Kowale) zainstalowano po raz pierwszy w Polsce wysoce zaawansowany technologicznie System Inteligentnego Oświetlenia "SILED". Instalację opracowała i wykonała gdańska spółka o tej samej nazwie, należąca do Grupy Techno-Service.