Od klikunastu lat budujemy nasze doświadczenie i dzielimy się wiedzą w wielu obszarach public relations. Począwszy od 1999 roku, budując wizerunek firmy obsługiwanych Klientów i marek, pracujemy dla następujących branż i dziedzin (zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym):

 

- energetyka

 -kultura

- hotelarstwo

- farmaceutyka

- przetwórstwo rybne

- pośrednictwo pracy

- wod-kan

- ciepłownictwo

- budownictwo

- gastronomia

- medycyna

- motoryzacja

- zarządzanie obiektami

- turystyka

- branża paliwowa

- nieruchomości 

- SPA & Wellnes

- transport lotniczy

- edukacja / nauka

- finanse

- handel detaliczny

- IT

- transport morski

- NGO’s

- zarządzanie projektami inwestycyjnymiZnajomość specyfiki obsługiwanej przez agencję PR branży to priorytet, wyznaczający kierunek podejmowanych działań. Niemniej, równie istotne są także inne wartości, którymi powinny kierować się wszystkie agencje public relations i które nasza agencja PR rozwija i doskonali:

  • umiejętność szybkiej i skutecznej absorpcji wiedzy z zakresu nowej branży (która znajduje się w obszarze naszego działania),
  • wnikliwa analiza branży pod kątem public relations,
  • efektywne wykorzystanie wiedzy nt. wewnętrznych realiów obsługiwanego przedsiębiorstwa (lub jego marki) w celu umacniania bądź obrony wizerunku,
  • kompetencje do przenoszenia dotychczasowych doświadczeń, związanych z daną branżą, na rzecz nowego Klienta, przy jednoczesnym zachowaniu poufności „newralgicznych” informacji, dotyczących innych podmiotów z danej branży, dla których agencja pracowała wcześniej,
  • precyzyjna adaptacja narzędzi komunikacyjnych przygotowywanych dla przedstawiciela danej branży (lub jego marki) do właściwości tejże branży.
  • wykorzystanie doświadczeń bez powielania konkretnych koncepcji (np. organizacja eventów czy działania w zakresie media relations).