Community relations

Community relations to dialog z lokalnym otoczeniem firmy (mieszkańcy, władze, przedsiębiorcy). Ten obszar PR nie skupia się wyłącznie na przekonywaniu do racji Klienta agencji. Równie ważne jest pobudzenie dyskusji z interesariuszami i zapoznanie się z ich argumentami („za” i „przeciw” w sprawie). Przykładowo, zakład przemysłowy można zbudować bez wyraźnej akceptacji społecznej. Jednak na jego efektywne funkcjonowanie i rozwój – w takich okolicznościach – nie ma co liczyć.

Oferujemy:

  • opracowanie strategii zarządzania relacjami z otoczeniem
  • organizację i moderację konsultacji społecznych
  • warsztaty przygotowawcze dla Klienta do konsultacji społecznych (wzorcowe komunikaty, Q&A, analiza szans i zagrożeń, scenariusze wydarzeń)
  • działania media relations skierowane do lokalnych społeczności
  • aranżowanie spotkań z lokalnymi liderami opinii
  • doradztwo w obszarze community relations podczas kryzysu.


« Powrót

« Powrót do strony głównej