Zobacz jak pomogliśmy naszym Klientom, w różnych obszarach public relations.
Case studies

Energa Invest - strategia komunikacji

 

Opis problemu / zadania: Energa Invest to spółka należąca do Grupy Energa – jednego z czterech największych holdingów elektroenergetycznych w Polsce. Klient odpowiada za kluczowe inwestycje Grupy w tym budowę największej w Polsce elektrowni gazowo-parowej (w Grudziądzu), którą realizuje wspólnie z irlandzkim ESB International.  Budżet projektu to ponad 3 miliardy złotych. Dla tak poważnego przedsięwzięcia niezbędne było zaplanowanie i prowadzenie rozbudowanej komunikacji.

 

Cel: Spółka Energa Invest zleciła agencji przygotowanie strategii zarządzania otoczeniem projektu, która w praktyce miała przynieść: skuteczne zakomunikowanie interesariuszom zestawu cech i specyfiki inwestycji, odpowiedzialną społecznie postawę inwestorów, pozyskanie dla projektu partnerów i możliwie szeroką akceptację grup docelowych (społeczność lokalna, samorząd, organizacje pozarządowe, ekolodzy etc.).

 

Realizacja: AMBERMEDIA do realizacji zadania powołała specjalny zespół składający się z konsultantów agencji (specjalistów public relations) oraz ekspertów: ekologa i wykładowcy akademickiego z regionu planowanej inwestycji oraz dziennikarza i (również) wykładowcy akademickiego, współpracującego m.in. z Ministerstwem Gospodarki w zakresie energetyki jądrowej.
Zespół podczas cyklu warsztatów w siedzibie Klienta wraz ze specjalistami Energa Invest dokonał wielowątkowej analizy projektu i jego otoczenia. Po podsumowaniu części analitycznej sprecyzowano wszystkie grupy docelowe (macierz interesariuszy) oraz powiązane z nimi cele: strategiczne, szczegółowe, taktyczne i komunikacyjne. Dla każdej z grup i podgrup wskazano kluczowe przesłania oraz zestaw narzędzi komunikacyjnych rozłożonych w kilku etapach (zgodnie z harmonogramem projektu). Agencja zarekomendowała również budżet i zasady efektywnego wdrażania strategii. Przez cały okres współpracy agencja prowadziła monitoring mediów oraz social media, który stanowił jedno ze źródeł dla analizy i pozwolił na obserwowanie bieżących wydarzeń.   

 

Rezultaty: 3 miesiące intensywnej współpracy Klienta z agencją (podkreślamy bardzo duże i merytoryczne zaangażowanie zespołu Energa Invest, które przekładało się na jakość i tempo pracy Ambermedia) zakończyło się złożeniem obszernego i kompleksowego dokumentu, którego treść wdrażana jest przez Klienta w praktykę. Spektakularna inwestycja sukcesywnie przechodzi przez kolejne etapy i wedle założeń elektrownia powinna zostać oddana do eksploatacji z początkiem 2016 roku. (Prace Ambermedia dla Energa Invest zakończyły się w IV kwartale 2010r.)« Powrót

« Powrót do strony głównej