Zobacz jak pomogliśmy naszym Klientom, w różnych obszarach public relations.
Case studies

NAGRODA LITERACKA GDYNIA – e-PR, social media

 Opis problemu / zadania: Zgodnie z rekomendacją agencji, internet jest jednym z najważniejszych kanałów komunikacji dla Nagrody Literackiej Gdynia. Dynamiczny rozwój mediów społecznościowych stwarza szansę także dla tak niszowych dziedzin jak ambitna literatura współczesna.

 

Cel: Budowanie wizerunku Nagrody Literackiej Gdynia w sieci. Pobudzanie interakcji z fanami Nagrody oraz przenoszenie ich zainteresowania wydarzeniami NLG z rzeczywistości wirtualnej do rzeczywistej.

 

Realizacja: Agencja obrała (bezpieczną w tym przypadku) metodę prób i weryfikacji. Powstały profile Nagrody Literackiej Gdynia na Youtube, Facebook, MySpace, NK. Zadbano o bieżącą moderację i generowanie kontentu dla fanów. Po pewnym czasie zapadła decyzja o rezygnacji z komunikacji poprzez MySpace i NK ponieważ nie znaleziono w tych mediach perspektywy wzrostu zainteresowania. Ponadto na tak dużą liczbę mediów niemożliwe było przygotowywanie zróżnicowanych treści, a notoryczne powielanie ich mijało się z celem. Z tego samego powodu nie podjęto też działań poprzez mikroblogi typu Twitter. Ostatecznie prace zostały zintensyfikowane dla profili NLG na YouTube oraz Facebook.


Profil FB obfituje (generowane raz, dwa razy w tygodniu) nie tylko w treści stricte powiązane z wydarzeniami Nagrody Literackiej Gdynia, ale także dotyczące jej laureatów, nominowanych, członków Kapituły, czy też polskiej literatury i czytelnictwa w ogóle.


Z kolei YouTube zawiera kilkadziesiąt filmów wyprodukowanych przez agencję, np. z interpretacjami aktorskimi książek laureatów NLG (czytają m.in. Andrzej Chyra, Piotr Adamczyk, Adam Ferency, Anna Dymna i inni wybitni aktorzy), laudacje Kapituły Nagrody, przemówienia laureatów, czy fragmenty licznych spotkań w ramach Festiwalu „Literaturomanie”.


Agencja dokonała też relaunchu oficjalnej strony Nagrody, która z racji ograniczonego budżetu została przygotowana w oparciu o aplikację blogową. Jednak nie zawsze rozwiązania tańsze muszą być gorsze. Fani Nagrody przychylnie przyjęli nową stronę, prosta nawigacja ułatwiła poruszanie, a liczne ilustracje wzmocniły wrażenia estetyczne.

 

Rezultaty: W czerwcu 2011 roku liczba fanów NLG na Facebooku wynosiła ok. 550 osób, a na profilu często pojawiają się komentarze, pytania, typowania laureatów etc. Za pośrednictwem FB brano również udział w konkursach czy zgłaszano się na warsztaty.


Liczba wyświetleń filmów na YouTube to około 75000 (stan na czerwiec 2011), co w przypadku bardzo niszowej tematyki może napawać optymizmem.
W dwóch najważniejszych miesiącach w kalendarzu NLG, czyli maju oraz czerwcu, odnotowano ok. 20000 odsłon na witrynie nagrodaliterackagdynia.pl (Google Analytics).

 

  1. Kliknij tutaj aby zapoznać się z ze stroną www Nagrody Literackiej Gdynia (projekt- Ambermedia)
  2. Kliknij tutaj aby zapoznać się z profilem Nagrody Literackiej Gdynia na portalu YouTube.
  3. Kliknij tutaj aby zapoznać się z profilem Nagrody Literackiej Gdynia na portalu Facebook.


« Powrót

« Powrót do strony głównej