Zobacz jak pomogliśmy naszym Klientom, w różnych obszarach public relations.
Case studies

HOTEL REZYDENT***** - zintegrowana komunikacja marketingowa

 

Opis problemu / zadania: Kierownictwo pięciogwiazdkowego sopockiego Hotelu Rezydent, na skutek zmian wewnętrznych oraz zewnętrznych (w skali mikro i makro) na rynku horeca uznało za konieczne dokonanie rewizji swojej dotychczasowej strategii działań biznesowych. Implikowało to zatem m.in. potrzebę przygotowania nowej strategii komunikacji marketingowej, która będzie integrowała wszelkie obszary aktywności komunikacyjnej hotelu.

Cel: Opracowanie i wdrożenie nowej strategii zintegrowanej komunikacji marketingowej (ZKM) komunikującej zmiany następujące w przedsiębiorstwie (np. na polu zarządzania portfelem marek), a także zwiększające jego konkurencyjność na trójmiejskim rynku.

Realizacja: Agencja do realizacji zadania powołała specjalny zespół, w którym podział obowiązków oscylował wokół odpowiadających kompetencjom obszarów (marketingowych i PR-owych). Prace rozpoczęły się od serii spotkań roboczych z Klientem, podczas których dokonano analizy dotychczasowej komunikacji hotelu oraz jego bezpośredniej konkurencji. 

Po podsumowaniu części analitycznej sprecyzowano cele strategiczne i szczegółowe, a dla każdej z grup i podgrup wskazano kluczowe przesłania oraz zestaw narzędzi komunikacyjnych. Agencja zarekomendowała również budżet i zasady efektywnego wdrażania strategii.

Kluczową zmianą w komunikacji było przejście z wariantu pozycjonowania na rynku jednej marki do wariantu multibrand strategy z nadrzędną marką (hotel) i submarkami (restauracja, kawiarnia, pub, Day SPA etc.). W toku prac uznano, że komunikacja powinna zostać jeszcze wyraźniej sprofilowana na dwie grupy docelowe: klienci hotelowi oraz klienci miejscowi submarek. Restauracja czy kawiarnia dysponują atrakcyjną i konkurencyjną ofertą zarówno dla gości hotelowych, jak i dla miejscowych klientów. Jednakże niezadowalające zainteresowanie trójmiejskiego targetu wynika głównie z braku zaufania do restauracji czy SPA hotelowych (w ogóle) jako miejsc okazjonalnych spotkań towarzyskich lub relaksu. Ta zmiana podyktowała konieczność podjęcia licznych, często sprzężonych ze sobą, działań komunikacyjnych dedykowanych submarkom. Narzędzia z wielu obszarów zostały zintegrowane, aby kształtować świadomość wyodrębnionych submarek. 

Rezultaty: Strategia została zaakceptowana przez Klienta i przy wsparciu agencji była wdrażana do momentu zmiany właściciela obiektu (marek). W tym czasie udało się przeprowadzić m.in. proces namingu dla ekskluzywnej restauracji, opracować brand identity dla poszczególnych submarek, zbudować tożsamość marki nadrzędnej w internecie oraz zainicjować szereg działań ATL, BTL oraz PR, skierowanych zarówno do trójmiejskiej grupy konsumentów jak i ogólnopolskiej.« Powrót

« Powrót do strony głównej