Zobacz jak pomogliśmy naszym Klientom, w różnych obszarach public relations.
Case studies

SILED – media relations

 

Opis problemu / zadania:

 

Na trójmiejskiej obwodnicy (Węzeł Kowale) zainstalowano po raz pierwszy w Polsce wysoce zaawansowany technologicznie System Inteligentnego Oświetlenia "SILED". Instalację opracowała i wykonała gdańska spółka o tej samej nazwie, należąca do Grupy Techno-Service. Głównym inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Kolbudy. Spółka „SILED” dopiero rozpoczynała kampanię promocyjną, wcześniej nie podejmowała żadnych zaplanowanych działań PR. 

 
Cel:
 

Firma zleciła agencji PR Ambermedia podjęcie działań media relations na rzecz pilotażowego projektu. Celem było możliwie szerokie zakomunikowanie poprzez media sukcesu spółki w postaci opracowania i wdrożenia nowatorskiej technologii oświetleniowej. 

 
Realizacja: 
 

Agencja, zamiast „szerokiego komunikowania” po sprecyzowaniu celów komunikacyjnych wybrała nieco inną taktykę. Przy konieczności przekazania dość skomplikowanej, technicznej wiedzy, przygotowała cztery zestawy sprofilowanych notatek prasowych - wszystkie na ten sam temat - do kluczowych grup odbiorców: samorządy (potencjalni klienci), branża i ekologia, otoczenie biznesowe, ogólna opinia publiczna. Potrzeby informacyjne tychże grup są zgoła odmienne. Zatem media ogólnoinformacyjne szczególnie będzie interesował wymiar społeczny projektu oraz jego realne przełożenie na bezpieczeństwo kierowców, oszczędność publicznych wydatków oraz proekologiczny aspekt. Branża zwróci główną uwagę aspekt technologiczny przedsięwzięcia. Z kolei środowisko biznesowe oczekuje treści pod kątem ekonomicznych podstaw projektu i rynkowych szans jego powodzenia. W myśl tej zasady agencja przygotowała wzorcowe komunikaty i przełożyła je na sprofilowany kontent. 

 
 

Kluczową kwestią było pozyskanie przez agencję oficjalnych opinii dla inwestycji (na potrzeby materiału prasowych), które uwiarygodnią nową technologię. Ostatecznie stanowisko zajęli: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska a także Gmina Kolbudy. Wójt Gminy zgodził się udzielić wywiadu dot. oświetlenia SILED. Materiały w postaci press kits i electronic press kits  ruszyły do dystrybucji (wsparte aktywnością i kontaktami agencji).

 

Bardzo niszowa tematyka dystrybuowanych materiałów prasowych powoduje, że przede wszystkim zainteresowanie (założenie agencji) będą wykazywać wąskospecjalistyczne media – np. ekologiczne czy branżowe, dotyczące infrastruktury. Przebicie się z taką informacją do tzw. mainstreamu jest bardzo trudne. Dlatego też agencja zidentyfikowała konkretne redakcje jako realne kanały komunikacji i większość starań skupiła właśnie na nich.

 
Rezultaty:
 

Wąskospecjalistyczna informacja poprzez działania media relations ostatecznie znalazła się „na łamach” mediów wszystkich założonych targetów (np. PortalSamorzadowy.pl, RMF FM, Wirtualny Nowy Przemysł, Ekonews.pl, czy BudownictwoPolskie.pl). Konsekwencją były też wywiady (audycja na żywo w Radiu Gdańsk czy Gazeta Wyborcza - Trójmiasto). Łącznie ukazało się około 30 przekazów. Oddźwięk medialny udało się nieco rozłożyć w czasie, tak by news nie żył tylko dzień czy dwa. Możliwe było to dzięki dwutorowej pracy. 

 

Po pierwsze dystrybucja informacji w wersji elektronicznej podparta częściowo follow up’ami. Częściowo, ponieważ nie wszystkie media oczekują prób zainteresowania ich danym tematem w takiej formie.
Z doświadczeń agencji wynika, iż follow upy są mile widziane w redakcjach specjalistycznych (czyli np. media branżowe), natomiast odwrotnie jest w przypadku mediów ogólnoinformacyjnych. Potwierdziło się to ponownie przy pracy dla spółki SILED.   

 

Po drugie, kilka dni po mailingu do wybranych 25 dziennikarzy w całym kraju dotarły „fizyczne” materiały prasowe (treści również sprofilowane pod konkretne nazwisko i redakcję, którą dziennikarz reprezentuje). W przesyłce znajdowała się notatka prasowa, wywiad z Wójtem Gminy Kolbudy, dane techniczne dot. inwestycji – np. statystyki redukcji emisji CO2, fact sheet spółki, cd z materiałami prasowymi w plikach w tym dokumentacja fotograficzna oraz elementy identyfikacji wizualnej spółki. Część z dziennikarzy po zapoznaniu się z materiałami wyraziło zainteresowanie tematem. Agencja koordynowała współpracę z nimi w imieniu Klienta. 

 

Wybrane przekazy mediowe dotyczące inwestycji spółki SILED znajdziesz tutaj.« Powrót

« Powrót do strony głównej