Zobacz jak pomogliśmy naszym Klientom, w różnych obszarach public relations.
Case studies

KOSPEC - media relations

 

Opis problemu / zadania: Kościerska spółka ciepłownicza KOSPEC zaangażowała agencję w bardzo trudnym momencie – po etapie redukcji kosztów i zwolnień, a także po sezonie grzewczym ze znacznymi podwyżkami cen ciepła. Jednocześnie spółka komunalna miała przed sobą kilka poważnych projektów inwestycyjnych, w tym unijny. KOSPEC nigdy wcześniej nie współpracował z agencją PR, ani nie wyznaczał do takich zadań własnego pracownika.

 

Cel: Agencja otrzymała zadanie złagodzenia negatywnego wizerunku spółki KOSPEC i rozpoczęcia procesu budowy jej pozytywnego obrazu zarówno  w otoczeniu zewnętrznym jak i wewnętrznym.

 

Realizacja: Sytuacja wymagała bardzo pilnych działań doraźnych. Zatem planowane były one w ujęciu tygodniowym, absorbując spodziewane wydarzenia i „szanse” najbliższych dni. Po opracowaniu baz mediów (miejskich, regionalnych, branżowych) rozpoczęła się dystrybucja materiałów prasowych początkowo dotyczących nowego, znaczącego proekologicznego projektu, a następnie dot. planów rozwojowych spółki. Aranżowano przy tej okazji spotkania z dziennikarzami, sygnalizując, że KOSPEC podjął szersze działania komunikacyjne i gotowy jest do rzetelnej współpracy z mediami. Dla Zarządu przygotowywano wzorcowe oświadczenia i wypowiedzi dla mediów, przewidując także „kłopotliwe” pytania i krytyczne opinie. Prezes Spółki zintensyfikował swoją obecność podczas wydarzeń publicznych, które stanowiły okazję do zakomunikowania interesariuszom zmian zachodzących w zakładzie (np. sesje i komisje Rady Miasta). Aktywność spółki została wsparta działaniami poprzez kanały komunikacyjne Urzędu Miasta oraz wybranych lokalnych liderów opinii (samorząd, branża).
Powyższe inicjatywy wywołały zainteresowanie natomiast nawiązane relacje, stanowiły fundament do przekazania komunikatu głównego: „zakończona restrukturyzacja przyniosła odczuwalną stabilizację dla pracowników i nową perspektywę rozwoju firmy, natomiast dla Klientów przynosi wymierną korzyść - wyraźną obniżkę cen ciepła – średnio aż o 9%”.

 

Rezultaty: Działania przyniosły ożywioną dyskusję społeczności lokalnej nt. KOSPEC-u (na forach, w komentarzach internetowych, ale też podczas spotkań KOSPEC-u z klientami). Aktywność medialna zaowocowała nie tylko zainteresowaniem miejskich dziennikarzy, ale też w znacznym stopniu głównych mediów regionalnych (tv, radio, prasa, internet). Zmotywowało to też dziennikarzy do publicznej analizy zmian cen ciepła w pomorskich przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, wśród których najkorzystniej wypadał właśnie KOSPEC (jako jedyny wyraźnie obniżył ceny). Temat obniżki taryf wygenerował ponad 40 przekazów mediowych. Po raz pierwszy w historii firmy jej istnienie (i sukcesy) odnotowała prasa specjalistyczna (energetyka i ciepłownictwo).« Powrót

« Powrót do strony głównej