Strategia komunikacji

Nie ma dwóch identycznych strategii komunikacji. Wynika to ze splotu indywidualnych cech przedsiębiorstwa / marki oraz okoliczności w danym czasie. Dlatego też tworzenie strategii komunikacyjnej w agencji Ambermedia zawsze wiąże się ze skrupulatną pracą „od podstaw” i przygotowaniem opracowania „szytego na miarę potrzeb naszego Klienta”.

Oferujemy:

  • strategie komunikacyjne dla firm i marek (długoterminowe, kompleksowe)
  • rewizje dotychczasowej strategii komunikacji dla danego podmiotu / marki
  • consulting w zakresie wytyczania głównych kierunków, strategicznych dla polityki informacyjnej
  • strategie zintegrowanej komunikacji marketingowej
  • plany komunikacyjne dla firm i marek
  • plany kampanii komunikacyjnej (rozpatrywanych zadaniowo, np. dla wprowadzenia na rynek nowej marki lub zakomunikowania istotnej dla przedsiębiorstwa zmiany).

W ramach działań „full service” zajmujemy się również implementacją i ewaluacją strategii oraz planów komunikacyjnych.

 « Powrót

« Powrót do strony głównej